Tillverkning & Konstruktion

Här har vi byggt en längre bom till en grävare, för att få längre räckvidd.

Nyritad transportband för livsmedelsindustin, som vi tillverkat åt Sandvik.

Tillverkning & Konstruktion

Här har vi byggt en längre bom till en grävare, för att få längre räckvidd.

Nyritad transportband för livsmedelsindustin, som vi tillverkat åt Sandvik.