Fjärrvärme

I en del av våra lokaler tillverkar vi fjärrvärme och fjärrkyla centraler. vi gör allt från stativen, rören, eldragning
till provtryckning och slutkontroll.

Vi är tillverkare åt PALMAT som säljer färdiga lösningar åt kommuner och företag i hela Norden

Fjärrvärme

I en del av våra lokaler tillverkar vi fjärrvärme och fjärrkyla centraler. vi gör allt från stativen, rören, eldragning
till provtryckning och slutkontroll.

Vi är tillverkare åt PALMAT som säljer färdiga lösningar åt kommuner och företag i hela Norden